English
 
 

Վարկեր

   

«Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ առևտրային և գյուղատնտեսական վարկեր է տրամադրում ՀՀ տարածքում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ՀՀ հեռավոր և գյուղական վայրերի բնակչության այն խմբերին, որոնք այլ ֆինանսական կառույցների ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն չունեն, ինչպես նաև այն հաստատություններին, որոնք նպաստում են անապահով խավի համար աշխատատեղերի ստեղծմանն ու պահպանմանը:

Ներկայումս «Անիվ» ՈՒՎԿ-ն տրամադրում է փոքր և միջին բիզնեսի (ՓՄՁ) զարգացման, Հազարամյակի մարտահրավերներ հիմնադրամ–Հայաստան ՊՈԱԿ կողմից "Ջրից դեպի շուկա" և''Եալքեզեան'' Ինկ ընկերության հետ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր:

Ագրոպարենային ոլորտի զարգացման նպատակով տրամադրվող դրամային վարկերը Կառավարության կողմից իրականացվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրերի շրջանակներում կարող են ներկայացվել տոկոսադրույքի սուբսիդավորման:

 

Հաճախորդների կողմից ներկայացված վարկային հայտի բավարարման  հիմքերն են.

1. Գործունեության դրական զարգացման պատմություն,
2. դրական վարկային պատմություն,
3. արժանահավատ տեղեկությունների ներկայացում,
4. պատասխանատվության բարձր զգացում և նպատակաուղղվածություն,
5. իրատեսական գործարար ծրագիր,
6. գործունեության վարկունակության բավարար մակարդակ:

Բացասական վարկային պատմության կամ 3-6 գործոնների բացակայության դեպքում վարկային հայտը կմերժվի:

 

Վարկային հայտի վերաբերյալ կազմակերպությունը որոշում է կայացնում
առավելագույնը 30 օր ժամկետում և այդ մասին տեղեկացնում հայտ
ներկայացնողին որոշումը կայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վարկը վարկառուին փաստացի տրամադրում է բոլոր պայմանագրերը ստորագրելուց և անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 2 բանկային օրվա ընթացքում:

 Բոլոր տեսակի վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` վարկի գումարը հաճախորդի բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Բոլոր տեսակի վարկերի համար տոկոսագումարները հաշվարկվում են օրական կտրվածքով վարկի փաստացի մնացորդի նկատմաբ` հիմք ընդունելով տարին օրացուցային (365օր), բաժանարարը` 365:

Օրինակ. 

Տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարների հետ վերադարձման չափաբաժիններն ու ժամկետները համաձայնեցվում են հաճախորդի հետ:

Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

 Հարգելի՛ վարկառու,

Դուք իրավունք ունեք «Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ հետ հաղորդակցվել և ստանալ վարկային պայմանագրից բխող Ձեր պարտավորությունների, դրանց առաջացման հիմքերի, մարումների, ինչպես նաև Ձեր կողմից պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում «Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից կիրառվող պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ գրավոր տեղեկատվությունը (վարկի քաղվածք և այլն) Ձեր նախընտրած եղանակով՝ փոստային կապի միջոցով, էլեկտրոնային եղանակով կամ կապի այլ միջոցնելով:

Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումն ամենահարմարավետն է, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից, ապահովում է գաղտնիութուն և հասանելի է մշտապես:


 

 

 

 

 

 

 

Թարմացվել է  27/09/2019