English
 
 

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

 

2018թ.

Աուդիտով հաստատված 2018 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2017թ.

Աուդիտով հաստատված 2017 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2016թ.

Աուդիտով հաստատված 2016 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2015թ.

Աուդիտով հաստատված 2015 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2014թ.

Աուդիտով հաստատված 2014 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2013թ.

Աուդիտով հաստատված 2013 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2012թ.

Աուդիտով հաստատված 2012 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2011թ.

Աուդիտով հաստատված 2011թ. տարեկան հաշվետվություն

2010թ.

Աուդիտով հաստատված 2010 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

2009թ.           

Աուդիտով հաստատված 2009 թ. տարեկան հաշվետվություն` կից ծանոթագրություններով

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated  06/05/2019