English
 
 

''Եալքեզեան'' Ինկ ընկերության հետ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր

Նպատակը

ա/ ինտենսիվ գյուղատնտեսությանը խթանող գուծունեության ֆինանսավորում /տոհմային անասունների գնում; սերտիֆիկացված, լավորակ սերմացուների, տնկիների գնում և այլն/,
գ/ գյուղերում ոչ գյուղատնտեսական ուղղվածության արտադրությունների, ծառայությունների ֆինանսավորում /կոշկակարանոց, գեղեցկության սրահ, վուլկանացման ծառայություն, օթևանատուն և այլն/,
դ/ գյուղատնտեսությանն առնչվող փոքր բիզնեսների խթանում՝ ոչ կենդանական ծագման մթերքների վերամշակմամբ զբաղվող /այդ թվում՝ մրգի, պտղի, բանջարեղենի, խոտաբույսերի չորացում և այլն/ փոքր ձեռնակատիրության ֆինանսավորում,
ե/ նոր և ոչ ավանդական կուլտուրաների մշակության ֆինանսավորում /կտավատի, ոլոռի, անասնակեր ՌԱՊՍ խոտի/,
զ/ երիտասարդ ընտանիքների գործունեության խթանում՝ երիտասարդ ընտանիքների ցանկացած բիզնեսի ֆինանսավորում, որտեղ ամուսինների ընդհանուր տարիքը չի գերազանցում 70 տարին, իսկ մեկ ծնող ունեցող ընտանիքների դեպքում, եթե այդ ծնողի տարիքը չի գերազանցում 40 տարին:

Պայմանները 

 • վարկի առավելագույն գումարը՝ 5 000 000 ՀՀ դրամ,
 • վարկի առավելագույն ժամկետը՝ 5 տարի,
 • վարկի տարեկան տոկոսադրույքը 12%, փաստացի տոկոսադրույքը՝ 13.5696 %, հաշվարկվում է վարկի փաստացի մնացորդի նկատմամբ, հիմք ընդունելով տարին օրացուցային (365օր), բաժանարարը` 365,
 • Տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր ամիս,
 • Վարկը ժամկետից շուտ վերադարձնելու դեպքում լրացուցիչ գումար չի գանձվում,
 • Վարկի մարումները սահմանված ժամկետում չկատարելու դեպքում հաշվարկվում է տույժ. ժամկետանց մայր գումարի նկատմամբ՝ օրական 0.1 տոկոսի չափով, իսկ ժամկետանց տոկոսագումարի նկատմամբ՝ օրական 0.12 տոկոսի չափով
 • վարկի տրամադրման հետ կապված միջնորդավճարները՝ առավելագույն 2 %, սակայն ոչ ավել, քան 75 000 ՀՀ դրամ
 • վարկի արժույթը՝ ՀՀ դրամ,
 • վարկի ապահովումը՝ գրավ և/կամ երաշխավորություններ,
 • մայր գումարի վերադարձման արտոնյալ ժամկետը՝ մինև 12 ամիս:
   

* Վարկի տրամադրման միջնորդավճար` հաստատված վարկի 2%-ի չափով, սակայն ոչ ավել 75 000 դրամից, որից 6 000 դրամ հայտի ուսումնասիրման վճարը հայտատուի կողմից վճարվում է մինչև հայտի ներկայացնելը և ենթակա չէ վերադարձման, եթե նույնիսկ հայտը մերժվում է:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ՝ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԸ ՑՈւՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈւՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈւՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈւ ԴԵՊՔՈւՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈւՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՀԱՍՑԵՈւՄ 8/01

 

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ձեր կողմից որպես վարկի ապահովման միջոց ներկայացված գույքը (տուն, մեքենա կամ այլ) կարող է առգրավվել, եթե դուք ժամանակին չկատարեք Ձեր տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները: Պարտականությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չլինելու դեպքում կարող է բռնագանձում տարածվել նաև Ձեր այլ գույքի վրա:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ

Ձեր կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարի մարումները ժամկետի ավարտին չվճարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում:

 

Հարգելի հաճախորդ,

ստորև ներկայացվում է «Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» համակարգի հղումը:

www.fininfo.am/finhelper/index.php

Համակարգը ֆիզիկական անձանց առաջարկվող ֆինանսական ծառայությունների որոնման, համեմատման և Ձեզ համար ամենաարդյունավետ տարբերակի ընտրությունը հեշտացնող էլեկտրոնային համակարգ է:

Թարմացվել է  16/01/2020