English
 
 

Իրավական ակտեր

Օրենքներ

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք                     

«Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք                    

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք                                                                          

«Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք                                                           

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային և ապահովագրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք    

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք  

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք                                         

«Արժութային կարգավորման և արժութային վեահսկողության մասին» ՀՀ օրենք                                                  

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին»ՀՀ օրենք

 

Կանոնակարգեր                                                                        

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 13                                                                   

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 14                                                         

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 15                                                                 

ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 21                                 

«Անիվ» ՈւՎԿ ՍՊԸ գործունեության կանոնակարգ

 Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորող կարգ

Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման կանոնակարգ

Նորմատիվ-իրավական ակտեր

Կանոնակարգ 8/03 «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը»

Կանոնակարգ 8/05 «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» 

 

Այլ իրավական ակտեր                                                                                                                       

ՀՀ Կենտրոնական բանկ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում կայքում տեղադրված արտաքին հղումների (կայքերի) բովանդակության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Updated  20/02/2013